Banan åter öppen

Snömassorna från förra veckan är undanröjda, och rundbanan är åter öppen för körning.


Publicerad den 26 januari 2021.