Förbättrade träningsmöjligheter

Ådalens Travsällskap gör nu en satsning på att förbättra träningsmöjligheterna på Arena Dannero. Styrelsen har beslutat att bygga en ny rakbana.


Styrelsen för Ådalens Travsällskap har beslutat att göra en satsning på anläggningen på Dannero och väsentligt förbättra träningsmöjligheterna. Under sommaren kommer det att anläggas en ny rakbana, för att bredda den befintliga rakbanan. Detta innebär att det kommer att finnas plats för att köra åt båda hållen, istället för en enkelriktad bana som det är nu. Samtidigt flyttas den befintliga sandbanan några meter för att ge plats åt rakbanan. Nytt material kommer också att läggas på den nya sandbanan.

Dessutom kommer fyllnadsmassor att tas fram för att slänta ut dikena i anslutning till säkerhetsspåret för att ytterligare förbättra säkerheten.

Redan denna vecka inleds arbetet med att avverka träd i anslutning till rakbanan/skogsslingan vilket är ett första steg i denna satsning. Den nya rakbanan beräknas vara färdigställd preliminärt i slutet av juli.

Skogsslingan kommer att vara oförändrad.

Publicerad tisdag 11 maj 2021.