Premielopp i oktober

För de Dannerohästar som ännu inte gått premielopp finns möjlighet att göra detta på Bergsåker eller Solänget under oktober månad.


2-åriga hästar har möjlighet att gå premielopp innan sista oktober. Då Danneros tävlingssäsong avslutades igår ges nu extra möjligheter att klara sitt premielopp innan sista datum.

Ådalens Travsällskap kommer att betala ut transportbidrag till 2-åriga hästar som går sitt premielopp på Bergsåker eller Solänget under oktober månad. Transportbidrag betalas ut enligt Svenskt Travsports regler med 3 kr/km. 

För att ansöka om transportbidraget så kontaktar man Jennifer Ivarsson på jennifer.ivarsson@dannero.travsport.se eller tel nr 070-073 050 25 80 efter genomfört premielopp. Transportbidraget betalas ut oavsett om man klarar premietiden eller ej.

Det kommer därmed inte att arrangeras någon dag på Dannero med kval- och premielopp i oktober.

Publicerad måndag 27 september 2021.