Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Regler för körning på rakbana/sandbana.

På förekommen anledning vill vi här förtydliga vad som gäller för körning på rakbanan/sandbanan.


- Rakbanorna (gamla och nya) är enkelriktade.

- På sandbanan är det tillåtet att köra åt båda hållen. Högertrafik gäller, d v s håll till höger om du får möte.

- Var uppmärksam på möte på sandbanan om du ska ta vänster ner på återfarten.

- Vill man inte köra intervaller åt båda hållen på rakbanan så använder man antingen sandbanan eller motionsslingan som återfart. Återfart på rakbanan kan ske om man inte är i vägen för någon annan, var uppmärksam!

- Skyltar kring körriktningen kommer att sättas upp inom kort.

- Som alltid, visa hänsyn och ha en dialog om ni är flera som kör på banorna samtidigt.

Publicerad fredag 17 september 2021.