Priser


Nedanstående priser gäller fr o m 1 januari 2020;

All inbetalning sker till :Bankgiro nr: 762-9264
Inbetalning meddelas även på jennifer.ivarsson@dannero.travsport.se
Bokning av arenan sker här

Regler hittar du i vänstermenyn.

Arenakort: 2250 kr (helår), 1350 kr (halvår) per person.

Helårsbokning 12 månader räknat från den 1:a i den månad inbetalning skett. Halvår endast perioden 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12.

Familjekort: 2700kr (helår), 1500 kr (halvår) per familj.
Familjekort gäller de familjemedlemmar som bor hemma.

Därefter kostnad för nyttjande av lokalen:
Timtid:100 kr/timme och häst/ hund får ske vid enstaka tillfälle för att prova på. (man får då följa med någon som har arenakort).

Borttappad nyckelbricka debiteras 500 kr.

Särskilda regler gäller vid nyttjande av lokalen vid heldagsevenemang. Kontakta Sportkontoret för priser och mer information.


info@bergsaker.travsport.se