Regler i Multihallen


Nedanstående regler fr o m 11 november 2021;

 • Multihallen är öppen enligt anslagna tider. Rätt att använda hallen har den som löst anläggningskort och bokat tid utom då anläggningen är reserverad.
 • Tider då anläggningen är reserverad framgår av Arenakalender på denna hemsida. 
 • Hyra av hallen begränsas till två timmar per vecka för bokad tid, endera två dagar á en timme eller två timmar vid enskilt tillfälle. Undantaget bokad gruppträning.
 • Före 16:00 kan bokning ske fritt när man så önskar men fortfarande på jämna timmar. Bokning kan göras max 14 dagar i förväg.

Måndag, onsdag och fredag mellan kl:12-13 är hallen stängd för preparering av underlaget.

 • Bokningar kan göras under längre perioder om det är någorlunda rättvist fördelat i tid.
 • Om det står “Häst” i Arenakalendern betyder det att alla med häst är välkommen den tiden och man anpassar sig och tar hänsyn till varandra. Detsamma gäller hund-tider.
 • Hundar, hästar, katter mm betalar alla samma pris (se priser).
 • Vid särskilda arrangemang och heldagars bokningar förbehåller sig Arena Dannero rätten att hyra ut hallen efter separat prislista.
 • Man kan vara flera aktörer samtidigt i hallen men ALLA skall ha betalt Arenakort. Samtliga som betalat skall ha möjlighet att ha nyckel till hallen.
 • Nya priser gäller fr o m 11 november 2021 (se priser) vid nyteckning av Arenakort. För de som har aktiverat Arenakort gäller nya priser när kortet skall förnyas.
 • Arenakort skall finnas tillgängligt vid aktivitet i hallen.
 • Arenakort gäller endast för tillgång till ridhus, ej stallar och duschboxar.
 • Egen tränare får anlitas, men under tider då sådan träning pågår, är det inte tillåtet att störa andra ridande eller neka andra tillträde till ridhus.
 • All hästhantering sker på egen risk. Ryttaren ansvarar för att ha en egen försäkring.
 • Longering får ske under förutsättning att det inte stör andra ridande.
 • Uppsittning och avsittning skall ske inne i manegen. Det är strängt förbjudet att rida in genom porten!
 • Dörrar till ridhus skall hållas stängda under den kalla årstiden.
 • Knacka alltid innan ni går in i arenan.
 • Vid all hantering av häst, såsom vid ridning och körning skall hjälm användas. Ryttaren ansvarar för att verksamheten genomförs på ett säkerhetsmässigt sätt.
 • Ryttaren skall mocka efter sin häst efter avslutad ridning. Skottkärra och grep finns utanför ingången, kärran skall därefter tömmas i avsedd behållare.Mockning gäller såväl inne i hallen som utanför.
 • Ridning sker med visad hänsyn till andra ekipage i ridhuset.
 • Vid ridning i båda varv sker möte till höger. Ryttare på volten lämnar företräde för de på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av en volt.
 • All parkering och lastning sker på anvisad plats.
 • Vid mockning av transporter ser ryttaren till att det inte hamnar spån och gödsel på parkeringen.
 • Hinder skall återställas efter användning.
 • Rökning är strängt förbjudet i ridhuset.
 • Om du går sist från ridhuset är det din skyldighet att släcka, stänga och låsa efter dig.
 • Eventuella skador på anläggningen eller material skall omgående anmälas till sekretariatet 0612-50500 dagtid, vardagar.
 • Böter utgår med 300 kr till den som slarvat med mockningen.
 • Den som inte följer ovanstående regler, kan avstängas från multihallen och inbetald avgift återbetalas ej. ‘

För bokning och köp av anläggningskort hänvisas till sekretariatet
0612 – 505 00,
jennifer.ivarsson@dannero.travsport.se

Arena Dannero fasta tider i multihallen från 1 februari 2019

12-13 harv, 17-19 Hund, 19-21 Häst Ej hoppning.
Ti 17-19 Häst, 19-21 Hund
On 12-13Harv, 16-18 Hund, 18-21 Häst M Wiik
To 16-18 Häst, 18-21 Hund
Fr 12-13 Harv, 17-19 Hund, 19-21 Häst.
8-13 Häst, 13-21 Hund
8-13 Hund, 13-21 Häst

All övrig dagtid bokas som tidigare. Max 2 tim bokning/v och person och max 2 v i förväg.

Bokning görs här

Jennifer Ivarsson
073-050 25 80

Vid uthyrning till olika typer av event har Ådalenstravsällskap rätt att använda tiden i multihallen.


info@bergsaker.travsport.se