Foto: Micke Gustafsson, TR Bild

Noteringar från bankommitémötet 2020-12-08

Idag, tisdag, hölls ett bankommitémöte på Dannero för att diskutera hur tävling- och träningsbanorna skall skötas.


Deltagande i mötet var travbanechef Henrik Lindgren, anläggningsansvarig Marcus Wallin, banans tre A-tränare (Micael Melander, Stefan Edin, Anders K Moberg) samt representanter för intresseorganisationerna; Malin Strinnlund och Per-Anders Näslund för Hästgareföreningen, Fiffi Ivarsson från Sleipner samt Robert Nilsson från Ponnyklubben.

Marcus Wallin berättade att planen är att spola rundbanan så fort vädret tillåter. När det kan ske är osäkert med tanke på vädret. Deltagarna enades om att fram tills det sker så försöker Marcus sätta rakbanan i så bra skicka som möjligt genom att lägga på mer banmaterial.

Mötet diskuterade även banans öppettider samt förutsättningar för att bedriva träning på Dannero. Henrik och Marcus kommer att utarbeta en arbetsbeskrivning för Marcus där syftet är att lägga en plan för optimera träningsförhållandena på Dannero. Eventuella förändringar kring öppettider och förutsättningar kommer att kommuniceras så fort dessa är bestämda.

Mötet hölls i en positiv dialog och deltagarna bestämde att detta möte ska vara återkommande så att alla får chansen att vädra åsikter och funderingar.

Nästa möte bestämdes till 19 januari.

Publicerad tisdag 8 december 2020.