Rådslag 2.0

Ådalens Travsällskap bjuder in till Rådslag 2.0 för att diskutera Svensk Travsports framtida organisation.


Måndag 17 maj kl 18.00 håller Ådalens Travsällskap Rådslag 2.0 för att diskutera Svensk Travsports framtida organisation. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Detta Rådslag är en fortsättning på diskussionerna från vinterns Rådslag. Representanter från Svensk Travsports styrelse och ledning kommer att vara föredragande.

Vill du vara med? Kontakta travbanechef Henrik Lindgren på e-post: henrik.lindgren@bergsaker.travsport.se så får du länk till mötet samt mer information.

Publicerad måndag 10 maj 2021.