Föreningsstämman senarelagd

På Svensk Travsports förtroenderåd så beslutade man i fredags att varje travsällskap har rätt att skjuta fram ordinarie föreningsstämma till senast under juni månad. Detta beroende på den pågående coronapandemin.


Styrelsen för Ådalens Travsällskap har därför beslutat att skjuta upp föreningsstämman till senare i vår, då man i möjligaste mån vill hålla en fysisk stämma och inte en digital. Vi återkommer så snart som möjligt kring när/hur föreningsstämman kommer att hållas.

Gällande Rådslag 2.0 skall detta genomföras senast 19 maj. Även här ber styrelsen om att återkomma kring hur/när Rådslag 2.0 genomförs för Ådalens Travsällskap.

Publicerad tisdag 16 mars 2021.