Kallelse föreningsstämma ÅTS

Ordinarie föreningsstämma sker måndag 10 maj, kl 18.00


Ådalens Travsällskap håller ordinarie föreningsstämma.

Stämman äger rum måndag 10 maj, kl 18.00 och kommer att hållas digitalt via Teams p g a smittoläget kring Coronapandemin.

Kallelse går, enligt stadgarna, ut via e-post och sms. Dock saknar vi en del kontaktuppgifter för nya medlemmar, så är du medlem och inte fått någon kallelse så kontakta: henrik.lindgren@bergsaker.travsport.se

Valberedningens förslag skickas ut senast tre veckor innan stämman, d v s senast 19 april.

Väl mött!

Publicerad tisdag 30 mars 2021.