Sagt på bankommittetmötet 23/2

Här lägger vi ut det som kommer upp i bankommitten


Sagt på bankommittémötet

Datum: 220223

Närvarande: Carina Melin, Peppe Näslund, Fiffi Ivarsson, Fredrik Söderholm, Jennifer Ivarsson, Stefan Edin, Marcus Wallin, Micael Melander, Malin Strinnlund, Annika Söderholm

Nuläge:

  • Samtliga banor är fina att träna på. Rundbana och rakbana har fin is, sandbanan är mjuk och träningsslingan är även den fin.

Framtid:

  • Isen kommer att rivas på rundbanan den 2 mars. Det var alla deltagares önskemål om att isen på rakbanan skall ligga kvar så länge det går, så att det finns fortsatt fina träningsmöjligheter medan rundbanan prepareras för sommarbana. Rundbanan skall saltas och ”jobbas med” bara vädret tillåter för att den skall bli bra så snart som möjligt. Alla på mötet var medvetna om att det, om det är kallare än -10 grader är svårt att få saltet att verka och att man i sådana fall kanske måste avvakta tills väderprognosen lovar varmare väder.
  • Banomläggning kommer att göras under året, en s.k. ”Rommemodell” där man fräser i nytt material i befintlig bana.
  • Sladdningstider kommer att läggas ut på hemsidan när det blir sommarbana, för att aktiva skall veta vilka tider banan sladdas om man vill köra på en nysladdad bana. Den kommer att sladdas morgon, lunch och eftermiddag.
  • Önskemål om att vi skaffar en defileringstavla för att körsvenner skall kunna se hur lång tid det är till defilering på tävlingar. Offert är redan beställd i detta.
  • Det flyter på med nya licenstagare och vi har nu passerat 100 storhästlicenser vid banan vilket känns jätteroligt.
  • Information gavs om att det ligger ute en ny tjänst på anläggningssidan. Detta för att dels fylla Mickes plats som tråkigt nog gick bort under fjolåret, men även för att stärka upp i övrigt i den utvecklingsfas som banan nu befinner sig i.
  • Alla mötesdeltagare konstaterade att det känns jättebra på många sätt – träna tillsammanskonceptet skapar gemenskap och det händer mycket positivt på banan just nu. Man konstaterade att det inte fanns särskilt mycket att klaga på vilket ju är jättekul för alla!
  • Nästa möte bestämdes till den 23 mars klockan 11.00. För er som vill framföra åsikter till detta möte är det fritt fram att vända er till någon i bankommittén alternativt till Annika eller Jennifer.

Publicerad onsdag 23 februari 2022.