Funderar du på att starta hästföretag och vill lära dig mer om företagande?

Mitt Hästcentrum bjuder in dig till informationsträffar


Inbjudan föreläsning nya hästföretagare.png

Mitt Hästcentrum bjuder in dig till informationsträffar där affärsutvecklare
Caroline Näslund från Ludvig & Co går igenom grunderna i begrepp som
affärsmässighet, affärsplan och bokföring. På grund av rådande
pandemiläge så hålls föreläsningarna digitalt via Teams under två
tillfällen, välj den tid som passar dig bäst. Mötesinbjudan mejlas ut.
Ludvig och co har olika erbjudanden för dig som funderar på att starta,
eller nyligen har startat, ett hästföretag. Passa på att ta del av dem under
kvällen! Varmt välkommen!

 

Anmälan
Kostnadsfritt
Anmälan till Mitt Hästcentrums
projektledare Anna Karin Norberg
E-post: anna-karin.norberg@dannero.travsport.se
SMS: 079 006 92 37

 

OM MITT HÄSTCENTRUM
Mitt Hästcentrum finns för att ge större förutsättningar för nätverkande och skapandet av
digitala plattformar och utbildningar för hästnäringen i Västernorrland. Målet är att vi inom
länet ska kunna flytta fram branschens position ytterligare. Behovet av Mitt Hästcentrum
uppkom vid en Förstudie vars syfte var att undersöka och dokumentera lämpliga åtgärder
och strukturer för ny och ökad tillväxt i Västernorrlands hästnäring. Förstudien visade att
intresse, engagemang och framtidstro finns i branschen. Nu är vi igång med just det!

Publicerad fredag 14 januari 2022.