Bergsåker och Dannero gör unik satsning på aktiva och hästägare

Bergsåker och Dannero gör tillsammans en unik satsning på aktiva och hästägare vid respektive bana. Banornas hästägare får möjlighet att teckna marknadsföringsavtal med sin hemmabana.

- Detta är ett win-win koncept där vi som bana stärker vårt varumärke, samt att vi ger våra hästägare möjlighet att tjäna en slant genom att sälja exponeringsytor till oss, säger Bergsåker och Danneros travbanechef Henrik Montin.


Bergsåker och Dannero har sedan några år tillbaka ett tätt samarbete, och nu går båda banorna ut gemensamt med en satsning på regionens hästägare. Banorna erbjuder sina hästägare att sälja exponeringsytor på till exempel hästbussar, körsvensdresser och profilkläder. Syftet är att stärka banornas varumärke och skapa en ”vi-känsla” på respektive bana. Med hjälp av detta verktyg så har även varje hästägare som tecknar avtal möjlighet att fakturera sin hemmabana för upplåtelse av exponeringsytor.

Annika Söderholm, som arbetar som projektledare på Bergsåker och platschef på Dannero, ansvarar för projektet:

- Vi gör detta först och främst för att stärka samhörigheten på varje bana. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i Team Bergsåker och Team Dannero. Detta tror vi stärker banorna på sikt, samt skapar en tillsammans-känsla som kommer att ge positiva effekter. Dessutom kommer vi att stärka våra varumärken genom att vi blir mer synliga i samband med tävlingsdagar på landets travabanor, säger Annika Söderholm.

Travbanechef Henrik Montin ser också positivt på att det ges möjligheter att stärka hästägarnas ekonomi:

- Alla vet att det är dyrt att äga en travhäst, särskilt i dagsläget när såväl foder- som bränslepriser stiger. Därför känns det extra viktigt att vi nu får möjlighet att ge hästägarna en extra inkomstkälla, samtidigt som vi stärker vårt eget varumärke. Vi som detta som ett led i vårt arbete med att rekrytera nya aktiva och hästägare, samt ett verktyg för att stötta befintliga aktiva. Ett riktigt win-win koncept, säger Henrik Montin.

Rent praktiskt så tecknar varje hästägare ett avtal med sin hemmabana där man förbinder sig att upplåta olika exponeringsytor på hästtransport och utrustning, samt marknadsföra sin hemmabana i sina egna sociala medier. I gengäld äger varje hästägare rätt att fakturera sin hemmabana. Beloppet varierar beroende på hur många tävlingstillfällen man gör. Som mest kan en hästägare fakturera 7 000 kr under ett år.

Team Bergsåker / Team Dannero startar 1 april 2022 och pågår i ett år framåt. Alla aktiva kommer att kontaktas för mer information.

Publicerad onsdag 16 mars 2022.