Datumet är satt

14/5-24


Till start

Till start är främst riktat till bredden i den svenska travsporten, kursen löper över året med fysisk träff och digitala möten.

Till start är en breddsatsning som i första hand vänder sig till B-tränare och ponnytränare. Kursen löper över hela året med en fysisk träff på hemmabanan och digitala möten varje månad. Varje bana har Till Start som en kurs på sin travskola.

Du anmäler dig direkt till din travskola. Utöver fysiska träffar ingår 10 digitala träffar via Teams med olika gäster och föreläsare.
Om du har frågor kan du mejla annette.jansson@travsport.se    

Coachträffar – så funkar det

De fysiska coachträffarna är en stor del av Till Start. Coacherna Per K Eriksson och Bo Milton möter deltagarna i gäststallarna på respektive bana. Deltagarna får veckan före träffen information om vilken tid de ska ha sin häst selad och klar och med vilken nummerbricka. Brickorna delas ut i gäststallet.

Ekipagen kör sedan sina träningsjobb individuellt på banan medan coacherna noterar vad de ser. Därefter ger coacherna råd och tips till varje deltagare individuellt.

Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera individuella frågor med coacherna via mejl eller sms. Under vissa av de digitala mötena finns det möjlighet att ställa frågor av allmänintresse till Bosse och Pelle.

Inför de digitala mötena, som genomförs via Teams, skickas en länk till mötet ut via mejl veckan innan aktuellt möte  

Digitala träffar och gäster 2024

(preliminärt, omkastningar kan ske)
5 mars: Uppstart med Pelle & Bosse samt Stefan P Pettersson, från B tränare till proffs, ridning i träningen av hästarna

2 april: Pulsträning och laktatmätning 

7 maj: Nils Roneus, veterinär om träningsfysiologi och pulsträning

4 juni: Mats Gunnarsson, Equiterapeut och B tränare

2 juli: Deltagarnas val av gäst

6 augusti: Balansering och utrustning

3 september: ST informerar/ frågeforum tävling och regler

1 oktober: Deltagarnas val

5 november: Agneta Sandberg, hästvälfärd ST

3 december: Avslutning med Pelle och Bosse

Publicerad onsdag 3 januari 2024.