Ådalens Travsällskap


Ådalens Travsällskap
Nyhammar 120
870 52 NYLAND
jennifer.ivarsson@dannero.travsport.se

Vill du bli medlems i ÅTS? Betala in 300 kr (100 kr för person under 25 år) på bg. 762-9264. glöm inte meddela vad det gäller och födelsenummer.

Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap

Ulf Hamrén (Ordf.)
Stig-Olov Eriksson (Vice ordf)
Conny Eriksson 
Maria Holmberg 
Örjan Sjödin 
Robert Nilsson
Micael Melander


Adjungerande till styrelsen:
Chatarina Stattin

Valberedning:
Tommy Åhlin (sammankallande)
Anders Westin
Malin Strinnlund
Lars Holmberg
Kristina Wallin


info@bergsaker.travsport.se