Ådalens Travsällskap


Ådalens Travsällskap
Nyhammar 120
873 94 NYLAND

Vill du bli medlems i ÅTS? Betala in 300 kr (100 kr för person under 25 år) på bg. 762-9264. glöm inte meddela vad det gäller och födelsenummer.

Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap

Lars-Åke Ericsson (ordförande)
Robert Nilsson (vice ordförande)
Maria Holmberg
Conny Eriksson
Jessica Ulander
Lina Melin
Jonas Nyberg