Ådalens Travsällskap


Ådalens Travsällskap
Nyhammar 120
873 94 NYLAND

Vill du bli medlems i ÅTS? Betala in 300 kr (100 kr för person under 25 år) på bg. 762-9264. glöm inte meddela vad det gäller och födelsenummer.

Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap

Micael Melander (ordf)
Maria Holmberg 
Örjan Sjödin 
Robert Nilsson


Adjungerande till styrelsen:
Catharina Stattin

 


info@bergsaker.travsport.se