Ådalens Travsällskap


Ådalens Travsällskap
Nyhammar 120
870 52 NYLAND
info@arenadannero.se

Vill du bli medlems i ÅTS? Betala in 300 kr (100 kr för person under 25 år) på bg. 762-9264. glöm inte meddela vad det gäller och födelsenummer.

Styrelsemedlemmar Ådalens Travsällskap

Björn Eriksson (Ordf.) 2017-2021
Ulf Hamrén (Vice ordf.) 2019-2023
Conny Eriksson 2017-2021
Stig-Olov Eriksson 2019-2023
Maria Holmberg 2017-2021
Tommy Sjölund 2019-2023
Lars-Åke Ericsson 2017-2021

Adjungerande till styrelsen:
Robert Nilsson

Valberedning:
Per-Olof Näsström(sammankallande)
Tommy Åhlin
Malin Strinnlund
Torsten Sundin
Kristina Wallin


info@bergsaker.travsport.se