Regler i Multihallen


Nedanstående regler fr o m 11 november 2021;

Måndag, onsdag och fredag mellan kl:12-13 är hallen stängd för preparering av underlaget.

 • Multihallen är öppen enligt anslagna tider. Rätt att använda hallen har den som löst anläggningskort och bokat tid utom då anläggningen är reserverad. 
 • Anläggningskorten är personliga och gäller bara för den som löst det. Det får alltså inte lånas ut. Släpper du in obehörig kan din tagg komma att spärras. Har du med en som ska prova på ska denne betala innan träningen börjar.
 • Tider då anläggningen är reserverad framgår av Arenakalender på denna hemsida. 
 • Hyra av hallen begränsas till två timmar per vecka för bokad tid, endera två dagar á en timme eller två timmar vid enskilt tillfälle. Undantaget bokad gruppträning.
 • Före 16:00 kan bokning ske fritt när man så önskar men fortfarande på jämna timmar. Bokning kan göras max 14 dagar i förväg.
 • Om det står “Häst” i Arenakalendern betyder det att alla med häst är välkommen den tiden och man anpassar sig och tar hänsyn till varandra. Detsamma gäller hund-tider.
 • Hundar, hästar, katter mm betalar alla samma pris (se priser).
 • Vid särskilda arrangemang och heldagars bokningar förbehåller sig Arena Dannero rätten att hyra ut hallen efter separat prislista.
 • Man kan vara flera aktörer samtidigt i hallen men ALLA skall ha betalt Arenakort. Samtliga som betalat skall ha möjlighet att ha nyckel till hallen.
 • Nya priser gäller fr o m 11 november 2021 (se priser) vid nyteckning av Arenakort. För de som har aktiverat Arenakort gäller nya priser när kortet skall förnyas.
 • Arenakort skall finnas tillgängligt vid aktivitet i hallen.
 • Arenakort gäller endast för tillgång till ridhus, ej stallar och duschboxar.
 • Egen tränare får anlitas, men under tider då sådan träning pågår, är det inte tillåtet att störa andra ridande eller neka andra tillträde till ridhus.
 • All hästhantering sker på egen risk. Ryttaren ansvarar för att ha en egen försäkring.
 • Longering får ske under förutsättning att det inte stör andra ridande.
 • Uppsittning och avsittning skall ske inne i manegen. Det är strängt förbjudet att rida in genom porten!
 • Dörrar till ridhus skall hållas stängda under den kalla årstiden.
 • Knacka alltid innan ni går in i arenan.
 • Vid all hantering av häst, såsom vid ridning och körning skall hjälm användas. Ryttaren ansvarar för att verksamheten genomförs på ett säkerhetsmässigt sätt.
 • Ryttaren skall mocka efter sin häst efter avslutad ridning. Skottkärra och grep finns utanför ingången, kärran skall därefter tömmas i avsedd behållare.Mockning gäller såväl inne i hallen som utanför.
 • Ridning sker med visad hänsyn till andra ekipage i ridhuset.
 • Vid ridning i båda varv sker möte till höger. Ryttare på volten lämnar företräde för de på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av en volt.
 • All parkering och lastning sker på anvisad plats.
 • Vid mockning av transporter ser ryttaren till att det inte hamnar spån och gödsel på parkeringen.
 • Hinder skall återställas efter användning.
 • Rökning är strängt förbjudet i ridhuset.
 • Om du går sist från ridhuset är det din skyldighet att släcka, stänga och låsa efter dig.
 • Eventuella skador på anläggningen eller material skall omgående anmälas till sekretariatet 0612-50500 dagtid, vardagar.
 • Böter utgår med 300 kr till den som slarvat med mockningen.
 • Den som inte följer ovanstående regler, kan avstängas från multihallen och inbetald avgift återbetalas ej. ‘

För bokning och köp av anläggningskort hänvisas till sekretariatet

jens.berglund@dannero.travsport.se 

Arena Dannero fasta tider i multihallen från 1 februari 2019

12-13 harv, 17-19 Hund, 19-21 Häst Ej hoppning.
Ti 17-19 Häst, 19-21 Hund
On 12-13Harv, 16-18 Hund, 18-21 Häst M Wiik
To 16-18 Häst, 18-21 Hund
Fr 12-13 Harv, 17-19 Hund, 19-21 Häst.
8-13 Häst, 13-21 Hund
8-13 Hund, 13-21 Häst

All övrig dagtid bokas som tidigare. Max 2 tim bokning/v och person och max 2 v i förväg.

Bokning görs här

Vid uthyrning till olika typer av event har Ådalens Travsällskap rätt att använda tiden i multihallen.