Priser


Nedanstående priser gäller fr o m 11 november 2021;

All inbetalning sker till :Bankgiro nr: 762-9264
Inbetalning meddelas även på jens.berglund@solanget.travsport.se
Bokning av arenan sker här

Regler hittar du i vänstermenyn.

Arenakort: 2400 kr (helår), 1800 kr (halvår), 1200 (kvartal) per person.

Taggarna aktiveras den dag pengarna kommer in till oss och aktiveras i den längd man önskar (helår, halvår, kvartal).

Familjekort: 2900kr (helår), 2300 kr (halvår), 1700kr (kvartal) per familj.
Familjekort gäller de familjemedlemmar som bor på samma adress.

Därefter kostnad för nyttjande av lokalen:
100 kr/gång och häst/ hund får ske vid enstaka tillfälle för att prova på. (man får då följa med någon som har arenakort).

Borttappad nyckelbricka debiteras 500 kr.

Särskilda regler gäller vid nyttjande av lokalen vid heldagsevenemang. Kontakta Sportkontoret för priser och mer information.