Årsstämma 28 april

Ådalens Travsällskap håller föreningsstämma torsdag 28 april på restaurangen på Arena Dannero.


Föreningsstämman hålls torsdag 28 april kl 18.30 på Arena Dannero. Nedan finns årsmöteshandlingar att ladda ner.

Medlem som inte erhållit kallelse via e-post kan kontakta VD Henrik Montin per e-post: henrik.montin@bergsaker.travsport.se

Årsmöteshandlingar:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

Publicerad onsdag 6 april 2022.