Foto: Micke Gustafsson, TR Bild

Provlopp


Information angående provlopp:

Vi kör inga traditionella provlopp för tillfället, utan "Träna tillsammans". Detta innebär att man anmäler till ett visst träningstempo, sedan kör vi tillsammans och hjälps åt. Mer information kring detta läggs löpande ut på hemsidans nyheter, samt i Facebookgruppen "Arena Dannero Hästträning". Efter varje träningstillfälle bjuder Dannero de aktiva på fika, vilket fixas av hjälpsamma aktiva. Vår filosofi är, att ju fler vi är, ju trevligare har vi!