Foto: Micke Gustafsson, TR Bild

Hästägareföreningen


Styrelsen består av:

Ordförande 
Anders Bodin (070-617 10 17)
Sekreterare 
Monica Åberg (070-604 13 61)
Vice ordförande 
Tomas Ivarsson (070-320 06 40)
Kassör 
Maria Holmberg (070-898 75 59)
Ledamöter
Per-Anders Näslund, Ulrika Byström, Kristina Wallin

Suppleanter

Anna Carlström, Malin Strinnlund

Vid hästägarfrågor, kontakta
ordf. Anders Bodin
dananders.bodin@gmail.com