Foto: Micke Gustafsson, TR Bild

Hästägareföreningen


Styrelsen består av:

Ordförande 
Anders Bodin (070-617 10 17)
Sekreterare 
Monica Åberg (070-604 13 61)
Vice ordförande 
Per Anders Näslund (070-646 45 16)
Kassör 
Maria Holmberg (070-898 75 59)
Övriga
Håkan Högberg (070-397 16 20),
Ann-Catrin Nässlander (073-085 74 22),
Cattiz Stattin (070-332 65 09)

Vid hästägarfrågor, kontakta
ordf. Anders Bodin
dananders.bodin@gmail.com


info@bergsaker.travsport.se